Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Quốc Tế Đồng Nai

Địa chỉ: Tầng 9 số 1048A, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0251 3 955 955 Email: dvkh@bvquoctedongnai.com

Triển khai áp dụng KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ | Bệnh viện Quốc Tế Hoàn Mỹ Đồng Nai

Triển khai áp dụng KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ

24-08-2020

     Nhằm đảm bảo an toàn trong mùa dịch bệnh Covid-19, tiết kiệm thời gian tại các khu vực khai báo thông tin, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai triển khai áp dụng KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ dành cho tất cả quý khách hàng, quý đối tác ra - vào Bệnh viện.

Bước 01:  Truy cập địa chỉ kbyt.bvquoctedongnai.com (hoặc quét mã QR) và thực hiện trung thực Khai báo y tế
Bước 02:  Ghi nhớ Mã Khai báo và cung cấp cho Nhân viên y tế tại chốt kiểm soát để kiểm tra trước khi vào Bệnh viện
-  Thời gian áp dụng: Từ ngày 25/08/2020