Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Quốc Tế Đồng Nai

Địa chỉ: Tầng 9 số 1048A, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0251 3 955 955 Email: dvkh@bvquoctedongnai.com

KHUYẾN CÁO QUAN TRỌNG VỀ DỊCH VIÊM PHỔI CẤP TỪ BỘ Y TẾ

KHUYẾN CÁO QUAN TRỌNG VỀ DỊCH VIÊM PHỔI CẤP TỪ BỘ Y TẾ

Xem chi tiết