Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Quốc Tế Đồng Nai

Địa chỉ: Tầng 9 số 1048A, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0251 3 955 955 Email: dvkh@bvquoctedongnai.com

Cắt khối u ác tính cho bệnh nhân bằng phương pháp mới tại Bệnh viện Quốc tế  Hoàn Mỹ Đồng Nai

Cắt khối u ác tính cho bệnh nhân bằng phương pháp mới tại Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai

Xem chi tiết