Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Quốc Tế Đồng Nai

Địa chỉ: Tầng 9 số 1048A, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0251 3 955 955 Email: dvkh@bvquoctedongnai.com

Hoạt động khám chữa bệnh vẫn diễn ra bình thường và luôn đảm bảo an toàn

Hoạt động khám chữa bệnh vẫn diễn ra bình thường và luôn đảm bảo an toàn

Xem chi tiết