Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Quốc Tế Đồng Nai

Địa chỉ: Tầng 9 số 1048A, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0251 3 955 955 Email: dvkh@bvquoctedongnai.com

Quy tắc ho và hắt hơi đúng cách giúp hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19

Quy tắc ho và hắt hơi đúng cách giúp hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19

Xem chi tiết