Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Quốc Tế Đồng Nai

Địa chỉ: Tầng 9 số 1048A, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0251 3 955 955 Email: dvkh@bvquoctedongnai.com

BSCKI. Phạm Thị Thanh Hà

Bác sỹ

BSCKI. Trần Văn Thuận

Trưởng khoa Nội

Bs. Trần Thị Liên

Bác sĩ

BSCKI. Hồ Sâm Hoài

Bác sỹ

BSCKI. Trần Minh Tiến

Bác sĩ