Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Quốc Tế Đồng Nai

Địa chỉ: Tầng 9 số 1048A, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0251 3 955 955 Email: dvkh@bvquoctedongnai.com

"Thời điểm đủ 05 năm liên tục" trên thẻ BHYT có ý nghĩa gì? | Bệnh viện Quốc Tế Hoàn Mỹ Đồng Nai

"Thời điểm đủ 05 năm liên tục" trên thẻ BHYT có ý nghĩa gì?

19-03-2021

    Từ ngày 1/4 tới đây, thẻ BHYT mẫu mới sẽ được cấp trên toàn quốc. Theo mẫu mới, dòng chữ "thời điểm đủ 05 năm liên tục" vẫn được giữ như mẫu cũ, tuy nhiên vẫn có nhiều người chưa hiểu rõ về dòng chữ này dẫn đến có những thiệt thòi trong quá trình khám chữa bệnh, bởi ai đã tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên, quyền lợi của họ của được nâng lên rất nhiều.
    Cụ thể khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 có nêu:
Người bệnh được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng nếu có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.
    Tức là, khi tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến), người dân sẽ được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các lần khám chữa bệnh tiếp theo.
VD: Một người lao động có thẻ BHYT có thời điểm tham gia 5 năm liên tục kể từ 01/01/2021. Đầu năm 2021 người này đi khám chữa bệnh đúng tuyến hết tổng chi phí 50 triệu.
- Trong trường hợp này, người bệnh sẽ phải đồng chi trả số tiền là 06 x 1.490.000 = 8.940.000 đồng (1.490.000 đồng là mức lương cơ sở năm 2021). Phần còn lại BHYT sẽ thanh toán. Người bệnh sẽ được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm”.
- Các lần khám chữa bệnh tiếp theo trong năm 2021, người bệnh sẽ được thanh toán đầy đủ 100% chi phí.
    Có thể với những người trẻ, thẻ BHXH đôi khi chưa được xem trọng. Tuy nhiên với những người cao tuổi, nhất là những người mắc các bệnh nan y, mãn tính, thẻ BHXH và quyền lợi tham gia đủ 05 năm liên tục là cực kỳ hữu ích.
Nguồn: Bảo hiểm xã hội, VTV24