Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Quốc Tế Đồng Nai

Địa chỉ: Tầng 9 số 1048A, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0251 3 955 955 Email: dvkh@bvquoctedongnai.com

Lưu ý về cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 05/5/2021 | Bệnh viện Quốc Tế Hoàn Mỹ Đồng Nai
Quay lại

Lưu ý về cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 05/5/2021

07-05-2021