Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Quốc Tế Đồng Nai

Địa chỉ: Tầng 9 số 1048A, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0251 3 955 955 Email: dvkh@bvquoctedongnai.com

Giá trị cốt lõi - Hoàn Mỹ Đồng Nai

 

Giá trị cốt lõi

  • Lợi ích của bệnh nhân
  • Sáng tạo và không ngừng hoàn thiện
  • Tinh thần trách nhiệm cao nhất
  • Tinh thần hợp tác
  • Liêm minh chính trực