Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Quốc Tế Đồng Nai

Địa chỉ: Tầng 9 số 1048A, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0251 3 955 955 Email: dvkh@bvquoctedongnai.com

  • BSCKII. Trần Văn Thuận

    Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện kiêm Trưởng khoa Nội

  • BS Hồ Thị Thanh Mai

    Tổng Giám Đốc

  • BSCKII Hồ Thanh Phong

    GIÁM ĐỐC Y KHOA BỆNH VIỆN