Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Quốc Tế Đồng Nai

Địa chỉ: Tầng 9 số 1048A, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0251 3 955 955 Email: dvkh@bvquoctedongnai.com

DANH MỤC KĨ THUẬT BỆNH VIỆN QUỐC TẾ ĐỒNG NAI | Bệnh viện Quốc Tế Hoàn Mỹ Đồng Nai
Quay lại

DANH MỤC KĨ THUẬT BỆNH VIỆN QUỐC TẾ ĐỒNG NAI

27-11-2020

PHÊ DUYỆT THAY ĐỔI QUY MÔ GIƯỜNG BỆNH NỘI TRÚ