Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Quốc Tế Đồng Nai

Địa chỉ: Tầng 9 số 1048A, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0251 3 955 955 Email: dvkh@bvquoctedongnai.com

BSCKI. Phan Thị Hồng Loan

Bác sĩ Trưởng khoa Gây mê hồi sức

Đặt lịch khám

BSCKI. Trương Văn Hồng

Bác sĩ

Đặt lịch khám

BSCKI Tạ Văn Luân

Bác sĩ

Đặt lịch khám

Tin tức chuyên khoa