Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Quốc Tế Đồng Nai

Địa chỉ: Tầng 9 số 1048A, đường Phạm Văn Thuận, Phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0251 3 955 955 Email: dvkh@bvquoctedongnai.com

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019 | Bệnh viện Quốc Tế Hoàn Mỹ Đồng Nai
Thông tin tham khảo

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019

07-11-2019

Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai vừa hoàn tất báo cáo tự kiểm tra và đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019 với điểm số trung bình 4.27 điểm với số tiêu chí áp dụng là 82/83 tiêu chí, tương đương tương 99% số lượng tiêu chí đề ra.

Dưới đây là bản báo cáo chi tiết: