Cứu sống nam bệnh nhân có gần 20 viên sỏi trong ống tụy

Cứu sống nam bệnh nhân có gần 20 viên sỏi trong ống tụy

Xem chi tiết