• Ths. Nguyễn Trọng Hùng

  Giám Đốc Điều Hành

 • Ts.Bs. Lê Đức Thắng

  Giám Đốc Chuyên Môn

 • Ths Bs Lê Đình Hùng

  Phó Giám Đốc chuyên môn

 • Ông Lê Văn Phú

  Phó Giám Đốc Quản Trị

 • Ths Bs Phạm Minh Quân

  Phó Giám Đốc chuyên môn