Bệnh viện hiện đại - Chi phí hợp lý

Bệnh viện Hoàn Mỹ Đồng Nai là thành viên của Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ - Hệ thống Y tế tư nhân với 20 năm hình thành và phát triển (từ 1997)